Loga a vizuální styly
Vytvářím jedinečná  a zapamatovatelná loga, která vám pomáhá definovat tvář vaší značky. 
Loga však představují pouze první krok. Jsou základem celé vaší vizuální identity. Je nutné promyslet, jakým způsobem bude logo využíváno, jaké barvy a písma budou reprezentovat vaši značku. To všechno spadá do procesu budování celkového vizuálního stylu.​​​​​​​
Tiskoviny
I když je dnes mnoho věcí přesunuto do online prostředí, kvalitně zpracovaná tiskovina stále má své nezastupitelné místo. Není totiž žádná technologie, která by překonala ten zvláštní pocit, kdy držíte v rukou klasickou knihu.
Mám rozsáhlé zkušenosti s tvorbou tiskovin od malých vizitek až po velkoformátové billboardy. Mé portfolio zahrnuje také design a sazbu odborných publikací jako jsou časopisy, katalogy a učebnice. Dokážu se postarat o celý proces, včetně návrhu, grafické úpravy a přípravy pro tisk. V případě potřeby mohu zajistit i samotný tisk.
Ilustrace
Ilustrace mě baví. Často jsou pro dokreslení nálady nebo nastavení atmosféry daleko účinnější než obvyklé fotografie z fotobank. Navíc ne vždy lze danou věc např. vyfotit. 
Nabízím jak vektorovou, tak bitmapovou ilustraci.
Zpátky nahoru